Rep-up Yakitate_Japan ep 1 đến ep 10


Do các ep 1 đến ep 10 ở link mega bị khóa do bên mega thông báo bản quyền gì đó nên mình sẽ rep up lại lên link 4share.vn để các bạn down lại
Ep 10
Về việc úp lên link fshare do mình hok có tài khoản nên không úp lên được nhưng có người úp hộ từ ep 1 đến 44