Yakitate_Japan Ep 69 End

Như vậy là đã kêt thúc được 1 Pj 
Ep 69 End