Yakitate_Japan Ep 58

Vâng anh ta lúc nào mà không nói dối 
Ep 58