Việc đề bù do delay 1 tuần

Như mọi người đã biết tuần trước do mình thấy mệt nên delay 1 tuần .Hôm nay mình sẽ đề bù cho mọi người 2 ep liên tục .Có lẽ tối nay sẽ up lên .Cám ơn đã ủng hộ mình nhé ^^