Cáp được sửa xong


Theo thông báo từ nhà mạng fpt sáng nay vào lúc 7h 45 cáp AGG đã được nối xong nhanh hơn 2 ngày dự kiến.Chi tiết