Yakitate_Japan Ep 27

Cả 3 điều bị phạt 
P/S :ở ép này có dạy cách làm bánh mì  bằng nồi cơm điện 
Ep 27