Yakitate_Japan Ep 17

Ăn bánh mì rùa thì biến thành rùa không gian 
Ep 17