Thông Báo


Do mình bận kiếm một số raw anime thích hợp với mình nên đã lâu rồi không có làm sub .Thật ra raw anime thì nhiều vô tận chẳng hạn như các mùa anime nhưng mình chỉ làm theo những anime mà mình thích nên phải đi săn lùng nó vì có thể anime đó rất cổ các nguồn down cũng có giới hạn nên rất khó khăn.Bây giờ mình đã kiếm được một số anime mà mình thích nên giờ mình sẽ tập trung trans .