Thông Báo


Hiện nay do các hosting free mình điều bị Suspended nên đã ảnh hưởng đến việc trans sub của mình do đó mình quyết định về blog làm lại nhà .Khi nào xong sẽ tiếp tục con đường đam mê là trans sub của mình