Rep-up Yakitate_Japan ep 1 đến ep 10


Do các ep 1 đến ep 10 ở link mega bị khóa do bên mega thông báo bản quyền gì đó nên mình sẽ rep up lại lên link 4share.vn để các bạn down lại
Ep 10
Về việc úp lên link fshare do mình hok có tài khoản nên không úp lên được nhưng có người úp hộ từ ep 1 đến 44 

Yakitate_Japan Ep 69 End

Như vậy là đã kêt thúc được 1 Pj 
Ep 69 End

Yakitate_Japan Ep 68

Ai đây ? 
Ep 68


Yakitate_Japan Ep 67

Tiếp nào 
Ep 67
Link Mega


Happy New Year 2015

Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý an khang thịnh vượng